Associate Sponsors
Yash Gogate & Deep Tikekar
Devrukh
Dr. Sanjay Lotlikar
Ratnagiri
Mr.Mayur Manohar Mohite
Mumbai
Mr. Vishwanath.B.Salvi
ChiplunMr. Vikrant Sawant
Sindhudurg
Mr. Ravindraji Mirlekar
MumbaiMr. Sarveah Bhatkar
Ratnagiri
Mrs. Roshani Thakur
MaladMr. Gaurav Vishwanath Mangale
Ratnagiri
Mr. Pravin Gajanan Shinde
MumbaiMr .Saiprasad Subhash Shetye
Sindhudurg